Người Lao Động Có Phải Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Nhận Thưởng Tết Không?

Cơ sở pháp lý Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung....

THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU VÀ THỜI ĐIỂM HƯỞNG HƯU TRÍ TỪ NĂM 2021

Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ....

CÁC NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ TRONG NỘI QUY LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP TỪ 2020

Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ....

LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO?

Cơ sở pháp lý Bộ luật lao động 2012; Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH; Nghị định....

DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI HỢP PHÁP NÀO?

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Bộ luật lao động 2012 Khi nào....

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM GIỜ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG THẾ NÀO?

Cơ sở pháp lý Bộ Luật Lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; Thông....

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM GIỜ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG THẾ NÀO?

Cơ sở pháp lý Bộ Luật Lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; Thông....

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Công ty Công Khánh Luật cung cấp mẫu hợp đồng lao động. Là bản hợp....

TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỄ HẠN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2012 Tiền lương là số tiền người....