CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP THAY ĐỔI TỪ 15/9/2020

Căn cứ Nghị định 88/2020/NĐ-CP, từ ngày 15/9/2020, mức hỗ trợ Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động có nhiều thay đổi, cụ thể: Người lao động khám bệnh nghề nghiệp được BHXH hỗ trợ không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám Người lao động chữa bệnh nghề...

Xem thêm

PHÉP NĂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ 2021

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định về phép năm của Người lao động, cụ thể: NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một NSDLĐ thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: – 12 ngày làm việc đối với người làm công...

Xem thêm