DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI HỢP PHÁP NÀO?

admin
17/11/20
0
179 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Bộ luật lao động 2012

Khi nào doanh nghiệp được tuyên bố giải thể?

Doanh nghiệp có thể bị buộc phải giải thể nhưng cũng có trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể. Theo đó, một doanh nghiệp giải thể nếu thuộc các trường hợp cơ bản sau:

Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ doanh nghiệp mà không có quyết định gia hạn;

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Người lao động được hưởng quyền lợi gì khi doanh nghiệp giải thể?

Khi doanh nghiệp chuẩn bị các thủ tục cần thiết nhằm giải thể, phải có những quyết định ưu tiên thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động.

Theo đó, nếu người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên thì nhận trợ cấp thôi việc với mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương được tính là bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trợ cấp thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động nếu người lao động đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể theo pháp luật bảo hiểm quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chi trả những trợ cấp khác căn cứ trên cơ sở thực tế (nếu có) và bồi thường thiệt hại khác cho người lao động dựa trên từng trường hợp cụ thể.


Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *