CÔNG KHÁNH LUẬT là hãng luật với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên viên pháp lý năng động, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo, luôn cháy hết mình với ngọn lửa đam mê. Công Khánh Luật luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Thành công của khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động, và đó cũng là thành quả, hình ảnh, uy tín của Công ty.

Kinh nghiệm, tri thức, hết mình vì lợi ích khách hàng, Công Khánh Luật hướng đến là một hãng luật chuyên nghiệp, uy tín, bảo vệ quyền lợi tốt nhất của thân chủ.

SỨ MỆNH: Với kinh nghiệm, tri thức, hết mình vì lợi ích khách hàng, Công Khánh Luật nguyện phụng sự hết mình để bảo vệ lợi ích tốt nhất của thân chủ bằng sự tận tâm, kinh nghiệm, và trách nhiệm. Bên cạnh đó, Công Khánh Luật còn đẩy mạnh vai trò, chức năng xã hội nghề nghiệp của một hãng luật bằng cách tư vấn/giải quyết miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; xây dựng quỹ vì người nghèo, liên kết, hợp tác với các cơ quan, đơn vị để thực hiện các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho cộng đồng dân cư, …

Với sự nỗ lực hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ cộng với chú trọng đến chức năng xã hội nghề nghiệp của mình Công Khánh Luật góp phần nâng cao vị thế của người luật sư trong xã hội.

GIÁM ĐỐC: LUẬT SƯ, THẠC SỸ VÕ CÔNG HẠNH