Xác lập tư cách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

admin
01/10/20
0
2754 lượt xem

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm những tổ chức, cá nhân có góp vốn vào vốn điều lệ của công ty. Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014 đều có thể là thành viên của công ty.

Có thể hiểu rằng, mọi cá nhân (người Việt Nam, người nước ngoài), pháp nhân Việt Nam và pháp nhân nước ngoài đều có thể là thành viên công ty TNHH.

Pháp luật hiện hành quy định nhiều cách thức để trở thành thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên nếu đảm bảo các điều kiện theo luật định, cụ thể:

1. Xác lập tư cách thành viên bằng việc tham gia thành lập công ty khi làm thủ tục đăng kí doanh nghiệp.

2. Chuyển nhượng phần vốn góp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên đúng theo thủ tục pháp luật và điều lệ công ty để trở thành thành viên công ty.

3. Thừa kế phần vốn góp của cá nhân đã chết. Nếu thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kết (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sẽ là thành viên công ty.

4. Góp vốn vào công ty nếu công ty tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp bên ngoài.

5. Nhận phần vốn góp được thành viên công ty tặng cho để trở thành thành viên công ty. Trong trường hợp này cần lưu ý nếu người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thứ ba thì đương nhiên được thừa nhận là thành viên công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ được xác lập tư cách thành viên nếu HĐTV chấp nhận.

6. Nhận phần vốn góp được thành viên công ty dùng để thanh toán nợ để trở thành thành viên công ty nếu được HĐTV chấp nhận.

Như vậy, bằng những cách thức trên, cá nhân và pháp nhân (đủ điều kiện theo luật định) có thể xác nhận tư cách thành viên của mình trong công ty TNHH hai thành viên trở  lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *