QUYỀN LỢI HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG NHỎ (CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ)

admin
01/10/20
0
184 lượt xem

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Theo đó, tư cách cổ đông của tổ chức, cá nhân có thể được xác lập trong các trường hợp:

1. Đăng kí mua cổ phần tại thời điểm thành lập doanh nghiệp

2. Mua cổ phần do công ty chào bán trong phạm vi cổ phần được quyền chào bán

3. Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông công ty

4. Thừa kế cổ phần thuộc di sản của người để lại thừa kế

5. Được cổ đông của công ty tặng, cho cổ phần

6. Mua cổ phần được bán đấu giá để thi hành án.

Trong công ty Cổ phần, cổ đông nhỏ (cổ đông thiểu số) là một khái niệm tương đối. Nhiều trường hợp cổ đông giữ 10 – 15% cổ phần vẫn là cổ đông nhỏ nếu thuộc công ty cổ phần có ít cổ đông. Trong công ty cổ phần, cổ đông nhỏ thường chiếm đa số. Tuy nhiên, từng cổ đông nhỏ lẻ thường không có “tiếng nói” trong công ty.

Để bảo vệ vị thế của mình trong công ty cổ phần, cổ đông nhỏ có thể liên kết với nhau để đạt mức tối thiếu số % cổ phần có quyền thực hiện một số quyền nhất định quy định tại Khoản 2 đến khoản 5 Điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2014.

Bên cạnh đó, cổ đông nhỏ có quyền được thông báo đầy đủ về các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, được tham gia thảo luận và biểu quyết trong cuộc họp.

Khi bị xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình, cổ đông nhỏ có quyền khiếu nại lên Ban Kiểm Soát công ty (nếu có) hoặc lên Tổng giám đốc công ty. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, cổ đông nhỏ có quyền yêu cầu Tòa án, trọng tài xem xét xử lý.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *