TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỄ HẠN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

admin
29/10/20
0
408 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động 2012

Tiền lương là số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động khi họ cung ứng sức lao động, theo quy định của Pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong hợp đồng lao động. Tiền lương được trả theo năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trả tiền lương cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động, nhưng trên thực tế việc trả chậm lương hoặc không trả luông người lao động diễn ra rất phổ biến. Người lao động không biết rằng để bảo vệ quyền lợi của người lao động, Bộ luật Lao động 2012 có quy định người sử dụng lao động phải trả thêm tiền cho người lao động nếu trả chậm lương của người lao động.

Trả tiền lương cho người lao động trễ bị xử lý như thế nào?

Căn cứ điều 95 Bộ luật Lao dộng 2012 quy định về việc thời hạn trả lương thì:

“1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Thời gian trả lương phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.”

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn, trường hợp thiên tai hỏa hoạn hoặc do một số lý do bất khả kháng nào đó dù người sử dụng lao động đã tìm mọi cách khác phục nhưng vẫn không trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận thì người sử dụng lao động không được chậm lương quá 30 ngày và phải trả thêm 1 khoản tiền cho người lao động. Nếu người sử dụng lao động trả trong vòng 15 ngày thì không phải trả thêm.

Bên cạnh việc trả chậm lương cho nguời lao động (chậm 1 tháng) thì người sử dụng lao động còn bị phạt hành chính về việc trả chậm lương cho công nhân.

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt khi công ty chậm trả lương như sau:

Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra,  Bộ Luật lao động 2012 còn quy định một trong những lí do chính đáng theo quy định của pháp luật mà người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại điểm b, khoản 1 Điều 37 khi “Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.”

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *