PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC KHÁC NỘI DUNG KÝ KẾT TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG?

admin
29/10/20
0
526 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Phân công công việc khác với nội dung ký kết trong hợp đồng có được không?

Căn cứ điều 31 Bộ luật Lao động 2012 về việc “Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động” thì người sử dụng lao động có thể tạm chuyển người lao động sang làm khác công việc đã kí kết trong hợp đồng lao động trong các trường hợp:

  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
  3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

Theo quy định trên, người sử dụng lao động có quyền tạm chuyển người lao động đang làm công việc này sang làm công việc khác dựa vào nhu cầu thực tế nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp có sự đồng ý của người lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết sẽ tạm chuyển họ sang làm công việc khác ít nhất 3 ngày, thông báo cho người lao động biết họ được tạm chuyển sang công việc khác trong thời gian bao lâu và phải phù hợp với điều kiện sức khỏe và giới tính của người lao động.

Trường hợp người lao động được tạm chuyển sang công việc sẽ hưởng theo mức lương của công việc mới, nếu lương công việc mới thấp hơn thì giữ nguyên mức lương đó trong vòng 30 ngày làm việc. Tiền lương công việc mới ít nhất bằng 85% tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu chính phủ quy định.

Trường hợp người sử dụng lao động chuyển người lao động làm các công việc không đúng với hợp đồng lao động và không đúng với điều 31 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có quyền khiếu nại lên Công ty nơi người lao động đang làm việc để được giải quyết thỏa đáng.

Trường hợp người lao động không đồng ý với thỏa thuận công việc mới này của công ty, họ có quyền khiếu nại, thỏa thuận lại với công ty về công việc được giao. Nếu không đạt được mong muốn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty đang làm việc dựa vào điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *