TỔNG HỢP VĂN BẢN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

admin
11/08/20
0
107 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP VĂN BẢN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Tài liệu bao gồm:

  1. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016

  2. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008

  3. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội

  4. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  5. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  6. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  7. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật đầu tư

  8. Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  9. Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Truy cập vào link tài liệu: CKL TONG HOP CO SO PHAP LY TRONG AP DUNG UU DAI DAU TU

___________________________________________________???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *