TÌM HIỂU VỀ NGHỀ THỪA PHÁT LẠI, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

admin
16/09/20
0
181 lượt xem

Căn cứ pháp lý

– Nghị định 08/2020/NĐ-CP

– Nghị định số 135/2013/NĐ-CP

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và một số công việc khác theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, thừa phát lại được thực hiện các công việc sau:

– Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

– Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm thừa phát lại

– Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Không có tiền án;

– Có bằng cử nhân luật;

– Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên viên, luật sư; chấp hành viên, công chứng viên, điều tra viên từ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức;

– Không kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật

Hồ sơ xin bổ nhiệm làm Thừa phát lại

Hồ sơ xin bổ nhiệm thừa phát lại được nộp tại Sở Tư pháp, bao gồm:

1. Đơn xin bổ nhiệm làm Thừa phát lại;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe; lý lịch cá nhân và phiếu lý lịch tư pháp;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ cần thiết khác.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Người được bổ nhiệm làm Thừa phát sẽ lại được Bộ Tư pháp cấp thẻ Thừa phát lại.

Thành lập Văn phòng thừa phát lại

Việc thành lập Văn phòng thừa phát lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Trụ sở văn phòng thừa phát lại có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng; có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động;

– Tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013;

– Phải mở tài khoản và đăng ký mã số thuế;

– Phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại;

– Các tài liệu chứng minh điều kiện thành lập hoạt động của văn phòng thừa phát lại.

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại

Thừa phát lại thành lập văn phòng thừa phát lại phải nộp hồ sơ thành lập văn phòng thừa phát lại gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thì điểm chế định thừa phát lại để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Hồ sơ bao gồm: 

– Đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại.

– Đề án thành lập văn phòng thừa phát lại, trong đó nêu rõ về sự cần thiết thành lập; dự kiến về tổ chức, tên gọi; bộ máy giúp việc, trong đó nêu rõ số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của họ; địa điểm đặt trụ sở; các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

– Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện về trụ sở và tổ chức để thành lập văn phòng Thừa phát lại.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm thừa phát lại.

Nơi nộp hồ sơ:

– Sở tư pháp nơi đặt trụ sở văn phòng

Thời hạn giải quyết:

– 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập.

Nếu nhận được quyết định cho phép thành lập, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng Thừa Phát Lại phải thực hiện đăng ký hoạt động.

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký hoạt động

– Giấy tờ đăng ký hoạt động văn phòng TPL

Nơi nộp hồ sơ

– Sở tư pháp nơi văn phòng đặt trụ sở

Trong 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, văn phòng Thừa Phát Lại phải đăng báo theo đúng quy định pháp luật.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *