THỦ TỤC THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

admin
07/09/20
0
121 lượt xem

1. Điều kiện thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất:

 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất;
 • Người sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp  tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do vậy đối với trường hợp này họ không thể thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

2. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

 • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính) 
 • Hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng hoặc chứng thực
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Trường hợp người thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là người được ủy quyền thì có thêm Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền thực hiện quyền sử dụng đất (nộp 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu)
 • Trường hợp người sử dụng đất vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm thì cần có một trong các giấy tờ sau để chứng minh: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

3. Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất 

Bước 1: Công chứng, chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 • Hợp đồng thế chấp là hợp đồng do các bên thỏa thuận, theo đó, người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất cho bên nhận thế chấp; bên nhận thế chấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.
 • Nộp hồ sơ công chứng (theo Điều 40 Luật Công chứng 2014) tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng có trụ sở tại trong cùng địa bàn tỉnh nơi có đất.
 • Thời hạn công chứng là  02 ngày làm việc; tối đa 10 ngày làm việc đối với hợp đồng có nội dung phức tạp.
 • Nộp hồ sơ chứng thực (theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP) tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất. Hai bên tiến hành ký vào hợp đồng trước mặt người chứng thực. Trường hợp bên nhận thế chấp là tổ chức tín dụng đã đăng ký chữ ký mẫu với UBND xã thì có thể ký trước vào hợp đồng thế chấp.
 • Thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại:

 • Văn phòng đăng ký đất đai;
 • UBND cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã;
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.
 • Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định  thì Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

Người yêu cầu thế chấp quyền sử dụng đất thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí để hoàn thành thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *