THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

admin
16/09/19
0
112 lượt xem

Dữ liệu đất đai rất cần thiết cho người dân khi cần biết các thông tin  về tình trạng pháp lý của thửa đất. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai là phải cung cấp thông tin khi người dân yêu cầu. Sau đây, CKL lược giải các thủ tục về yêu cầu và các bước phải làm để có thông tin, dữ liệu về đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *