THE SPIRIT OF THE LAWS (TINH THẦN PHÁP LUẬT)- Montesquieu

admin
07/09/20
0
314 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT sưu tầm và trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả cuốn sách: “ THE SPIRIT OF THE LAWS” của tác giả Montesquieu. Chúng tôi chia sẻ cuốn sách này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Link tài liệu: The-Spirit-of-the-Laws

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *