Doanh nghiệp cần hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập hoặc cần hỗ trợ pháp lý các vấn đề xung quanh quá trình hoạt động của Công ty cổ phần vui lòng liên hệ với đội ngũ Luật sư chúng tôi, thông qua:

Hotline: 0898.200.234 

Email: lienhe@congkhanhluat.vn

Văn phòng: 33 Trường Chinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

                 PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP – CÔNG TY LUẬT CÔNG KHÁNH