Doanh nghiệp cần lưu ý: Từ ngày 01/7/2018 Doanh nghiệp sẽ bị “xử lý” khi Người lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.


Các bài viết cùng chủ đề