CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP GIÀNH CHO TRẺ EM MẦM NON LÀ CON CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

admin
14/09/20
14
439 lượt xem

Căn cứ Điều 8, Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non được Chính phủ ban hành ngày 08/9/2020, theo đó, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sách

Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

2. Nội dung chính sách

Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

3. Hồ sơ

a) Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác;

b) Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ em (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

4. Trình tự, thời gian và phương thức thực hiện

a) Trình tự và thời gian thực hiện

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp;

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mầm non;

Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa có chứng thực của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để đưa vào hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mầm non gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo đảm yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ sở giáo dục mầm non gửi thông báo không tiếp nhận hồ sơ và lý do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mầm non lập danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách trẻ em được hưởng trợ cấp;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được hưởng trợ cấp và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách trẻ em mầm non được trợ cấp.

b) Phương thức thực hiện

Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm;

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa nhận được kinh phí hỗ trợ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp trẻ em thôi học, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

14 thoughts on “CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP GIÀNH CHO TRẺ EM MẦM NON LÀ CON CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

 1. Nguyễn Thị Hòa says:

  Trường hợp có con sinh đôi cùng học tại một trường thì làm cùng một bộ hồ sơ có được hưởng gấp đôi k ạ

  • admin ckl says:

   Chào chị,
   Về câu hỏi trên của chị, Chuyên viên tư vấn pháp lý Công Khánh Luật trả lời như sau:

   Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Nghị định 105/2020/ NĐ-CP quy định Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định thì trẻ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

   Nghị định trên không có quy định khác về mức hỗ trợ trong trường hợp trẻ sinh đôi trong cùng một gia đình. Do đó, có thể hiểu rằng trẻ sinh đôi nếu đáp ứng các điều kiện thuộc đối tượng được hưởng chính sách, thì mỗi trẻ được hưởng chính sách độc lập và làm hồ sơ đề nghị trợ cấp riêng biệt.
   Về thành phần Hồ sơ đề nghị trợ cấp, thời gian, trình tự, phương thức thức thực hiện, chị có thể tham khảo thêm tại Nghị định 105/2020/ NĐ-CP hoặc liên hệ công ty để được hỗ trợ chi tiết.

 2. Nguyễn Thị Hòa says:

  Trường hợp có con sinh đôi cùng học tại một trường thì làm cùng một bộ hồ sơ có được hưởng gấp đôi k ạ

  • admin ckl says:

   Chào chị,
   Về câu hỏi trên của chị, Chuyên viên tư vấn pháp lý Công Khánh Luật trả lời như sau:

   Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Nghị định 105/2020/ NĐ-CP quy định Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định thì trẻ được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

   Nghị định trên không có quy định khác về mức hỗ trợ trong trường hợp trẻ sinh đôi trong cùng một gia đình. Do đó, có thể hiểu rằng trẻ sinh đôi nếu đáp ứng các điều kiện thuộc đối tượng được hưởng chính sách, thì mỗi trẻ được hưởng chính sách độc lập và làm hồ sơ đề nghị trợ cấp riêng biệt.
   Về thành phần Hồ sơ đề nghị trợ cấp, thời gian, trình tự, phương thức thức thực hiện, chị có thể tham khảo thêm tại Nghị định 105/2020/ NĐ-CP hoặc liên hệ công ty để được hỗ trợ chi tiết.

 3. Dương hồng cúc says:

  Mình muốn hỏi chút.nếu như mình sinh sống ở một tỉnh.nhưng làm việc ở tỉnh khác .vậy mình có được trợ cấp k ạ??

  • admin ckl says:

   Chào anh/chị,
   Nghị định trên quy định mức trợ cấp giành cho trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, không phân biệt về ranh giới địa lý. Tuy nhiên, trong hồ sơ yêu cầu trợ cấp phải có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác.
   Trân trọng./.

 4. Dương hồng cúc says:

  Mình muốn hỏi chút.nếu như mình sinh sống ở một tỉnh.nhưng làm việc ở tỉnh khác .vậy mình có được trợ cấp k ạ??

  • admin ckl says:

   Chào anh/chị,
   Nghị định trên quy định mức trợ cấp giành cho trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, không phân biệt về ranh giới địa lý. Tuy nhiên, trong hồ sơ yêu cầu trợ cấp phải có xác nhận của đơn vị sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đang công tác.
   Trân trọng./.

 5. Dang kien says:

  Cho mình hỏi công nhân làm cho các doanh nghiệp tư, không nằm trong các khu công nghiệp,mà có con đi học thì có được hưởng theo chính sách nay ko vậy

  • admin ckl says:

   Chào anh/chị,
   Nghị định trên chỉ quy định mức trợ cấp cho đối tượng là con của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, không có quy định khác trong trường hợp là con của công nhân làm việc trong doanh nghiệp tư nhân.
   Trân trọng./.

 6. Nguyễn Văn Thế says:

  Cho mình hỏi.
  Mình có hỏi, mình có làm hồ sơ để làm trợ cấp gửi trẻ mầm non tư thục có kèm theo giấy tờ mẫu số 03 và giấy khai sinh.
  Nhưng cô hiệu trưởng yêu cầu phải kèm theo mẫu số 07 nữa.
  Mà mẫu 07 thì không ty không cho xin dấu xác nhận.( theo quy định thì chỉ cần mẫu 03)
  Vậy giờ mình phải liên hệ ai để được hỗ trợ ah

 7. Nguyễn Văn Thế says:

  Cho mình hỏi.
  Mình có hỏi, mình có làm hồ sơ để làm trợ cấp gửi trẻ mầm non tư thục có kèm theo giấy tờ mẫu số 03 và giấy khai sinh.
  Nhưng cô hiệu trưởng yêu cầu phải kèm theo mẫu số 07 nữa.
  Mà mẫu 07 thì không ty không cho xin dấu xác nhận.( theo quy định thì chỉ cần mẫu 03)
  Vậy giờ mình phải liên hệ ai để được hỗ trợ ah

 8. Lê văn tuấn says:

  Cho hỏi, nếu chưa được lãnh tiền trợ cấp của các năm trước đây, ( nếu tính từ 01/11/2020…01/08/2021) vậy cho đến hiện tại có được nhận lãnh chi thu của các năm trước không ạ. Cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *