BỔ SUNG 04 TRƯỜNG HỢP THU HỒI BIỂN SỐ XE, ĐĂNG KÍ XE

admin
10/07/20
0
145 lượt xem

Bên cạnh 07 trường hợp bị thu hồi cà vẹt và biển số xe theo quy định hiện hành gồm:

 1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá huỷ do nguyên nhân khách quan.
 2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
 3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
 4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
 5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
 7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung (riêng trường hợp này quy định hiện hành không có phần “đục”).
Nguồn ảnh: news.webike.vn

Căn cứ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, từ ngày 01/8/2020 bổ sung thêm 04 trường hợp bị thu hồi gồm:

 1. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA;
 2. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu
 3. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
 4. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định

(Thông tư 58/2020/TT-BCA  có hiệu lực ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA và Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an.)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *