VỢ/CHỒNG CÓ PHẢI TRẢ KHOẢN NỢ CỦA NGƯỜI CÒN LẠI KHI LY HÔN KHÔNG?

admin
23/08/20
0
219 lượt xem

Trong thời gian chung sống hợp pháp, vợ/chồng có tiến hành vay nợ và không cho bên còn lại được biết. Vậy khi ly hôn phát hiện ra khoản nợ này, bên còn lại có trách nhiệm trả nó hay không?

Căn cứ Điều 60 Luật hôn nhân và gia đình 2014, khi ly hôn vợ,chồng có tranh chấp về nghĩa vụ của tài sản đối với người thứ 3 áp dụng quy định tại điều 27, 37 và 45 Luật này 

– Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

– Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản. Thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết

Căn cứ điều 37 Luật hôn nhân và gia đình về nghĩa vụ chung tài sản của vợ chồng thì phải dùng tài sản chung của cả hai để giải quyết các trường hợp:

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan

Bên còn lại chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 Luật này. Bên còn lại chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này:

-Trong trường hợp bên còn lại không biết về việc chồng/vợ mình có vay tiền, tức là không có sự thỏa thuận giữa 2 vợ chồng về việc vay nợ và sử dụng số tiền này.

– Việc vay tiền của vợ/chồng không thuộc trường hợp quan hệ đại diện giữa vợ và chồng theo quy định tại điều 24, 25, 26 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Do đó, tài sản chung của vợ chồng không được dùng để thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ 3 theo quy định tại điều này. Vậy khi ly hôn bên còn lại sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ riêng của người kia.

Tuy nhiên, nếu việc vay tiền của vợ/chồng là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình theo nhận định của cơ quan tòa án thì bên còn lại cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới đới với khoản nợ này.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *