VIÊN CHỨC CẦN CHÚ Ý NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 115/2020

admin
05/10/20
0
131 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 29/9/2020) quy định nhiều điểm mới liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

1.Từ đủ 15 tuổi trở lên mới được dự tuyển viên chức

Theo Điều 5 Nghị định 115/2020 quy định các điều kiện dự tuyển viên chức đã nêu tại Điều 22 Luật Viên chức về độ tuổi: “Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể có tuổi thấp hơn 18 nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật”. Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không dược phân biệt loại hình đào tạo.

Như vậy, hiện nay chỉ người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Thêm đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Nghị định 115/2020 NĐ-CP bổ sung thêm trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển là học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã… Nghị định này cũng loại bỏ khỏi danh sách ưu tiên 02 đối tượng là con của người hoạt động Cách mạng trước tổng khởi nghĩa từ ngày 19/8/1945 và đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Điểm mới trong quy định tuyển dụng viên chức

Nghị định bổ sung quy định thời gian thi thực hành khi thi tuyển viên chức do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển; Bổ sung hình thức thi viết tại vòng 02 của kỳ thi tuyển dụng viên chức.

4. Không chuyển viên chức đang tập sự sang đơn vị khác

Nghị định nêu rõ nội dung “Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác”. Như vậy, sau khi được tuyển dụng và đang thực hiện tập sự với vị trí việc làm này nếu bị chuyển sang vị trí việc làm khác, chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác sẽ gây khó khăn rất lớn cho viên chức mới được tuyển dụng.

5. Không nâng bậc lương khi chuyển chức danh nghề nghiệp

Theo khoản 4 Điều 30 Nghị định 115/2020, quy định “Khi viên chức xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương.”

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *