THẾ NÀO LÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN? TẠI SAO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN?

admin
16/11/20
0
330 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Luật doanh nghiệp 2014

Thế nào là tư cách pháp nhân?

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Về điều kiện thành lập: Được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Về cơ cấu tổ chức: Có cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

– Về tính độc lập của tài sản: Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

– Về đại diện pháp luật: Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Về điều kiện thành lập: Doanh nghiệp tư nhân được cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

– Về cơ cấu tổ chức: Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

– Về tính độc lập của tài sản: Không có sự độc lập giữa tài sản của doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm số vốn đầu tư tùy theo nhu cầu kinh doanh và khả năng tài chính. Theo đó, vốn đầu tư của doanh nghiệp cũng có thể được chủ doanh nghiệp tư nhân sử dụng như tài sản cá nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân bằng toàn bộ tài sản của mình.

– Về đại diện pháp luật: Doanh nghiệp tư nhân không được nhân danh mình để tham gia với tư cách độc lập, mà tư cách tham gia là của Chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, qua việc phân tích các điều kiện trên có thể thấy doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.


Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *