TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH LUẬT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH LUẬT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Tài liệu này bao gồm:

 1. Giáo trình luật Hiến Pháp
 2. Giáo trình luật Dân sự
 3. Giáo trình luật Tố tụng Dân sự
 4. Giáo trình luật Lao động
 5. Giáo trình luật Hiến pháp
 6. Giáo trình luật Sở hữu trí Tuệ
 7. Giáo trình luật Tư pháp Quốc tế
 8. Giáo trình luật Thương Mại Quốc tế
 9. Giáo trình luật Hôn nhân và Gia đình
 10. Giáo trình luật Tố tụng Hành chính
 11. Giáo trình luật Ngân sách nhà nước
 12. Giáo trình luật Cạnh tranh
 13. Giáo trình Y Pháp
 14. Giáo trình luật Hành chính
 15. Giáo trình luật Đất đai
 16. Giáo trình luật Môi trường
 17. Giáo trình luật Thuế
 18. Giáo trình luật So sánh

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1scCT1vu_8eHj1_TCnkXJJJJxDuqBvewN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *