TẠM DỪNG ĐÓNG QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

admin
12/08/20
0
99 lượt xem

Công văn 2533/BHXH-BT (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành) về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, theo đó hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

– Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ này, tối đa đến hết tháng 12/2020;

– Đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công  văn 1511/LĐTBXH-BHXH thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH, tối đa đến hết tháng 12/2020;

– Thẩm quyền, hồ sơ thủ tục và trình tự thực hiện theo Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *