TÀI LIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA – TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP VIỆT NAM

admin
14/10/20
0
423 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT sưu tầm và trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả tài liệu: “ TÀI LIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA – TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM”. Chúng tôi chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Link tài liệu: http://25nam.hou.edu.vn/wp-content/uploads/htkhqg-2020/?fbclid=IwAR0QSoOtBOCvhZkwdPJSpRrVd_ARQyuegB0ZVAmxot-06py44QgbN7cKkaA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *