Sổ tay hướng dẫn dành cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam về Giao dịch với bên liên quan / Vietnam guidebook for Banks: Related party transactions (Song ngữ Việt – Anh)

admin
04/08/20
0
126 lượt xem

Bản Tiếng Việt: 110871-WP-VIETNAMESE-Vietnam-guidebook-banks-

Bản Tiếng Anh: Vietnamese-version-January-13-2015-PUBLIC 110871-WP-ENGLISH-Vietnam-guidebook-banks-January-13-2015-PUBLIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *