PHÁP LÝ TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

admin
15/08/20
0
127 lượt xem

I. Văn bản pháp luật liên quan đến Bất động sản

1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

2. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bất động sản

3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng

4. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, Quản lý sử dụng nhà và công sở

5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

6. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 04 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

7. Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 09 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

8. Văn bản hợp nhất thông tư số 04/VBHN-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

9. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng

10. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 quy định một số điều của nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

11. Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có về điều kiện đầu tư kinh doanh do bộ xây dựng ban hành

12. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

13. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

14. Công văn số 30/BXD-QLN ngày 16 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thực hiện điều 56 luật kinh doanh bất động sản do bộ xây dựng ban hành

15. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

16.Báo cáo số 69/BC_BXD ngày 28 tháng 09 năm 2009 v/v ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản

17. Quyết định số 378_QĐ-BXD ngày 14 tháng 03 năm 2008 vv công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

18. Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

II. Yêu cầu pháp lý giao dịch bất động sản:

 1. Chủ thể giao dịch
 2. Mục đích, nội dung giao dịch
 3. Hình thức giao dịch
 4. Thủ tục giao dịch
 5. Tài sản giao dịch

III. Điều kiện pháp lý giao dịch bất động sản:

 1. Sổ đỏ ghi nhận
 2. Không có tranh chấp (theo pháp luật):
 3. Không bị kê biên
 4. Trong thời hạn sở hữu và sử dụng
 5. Không thuộc diện thu hồi, giải toả, phá dỡ:

IV. Biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý:

 1. Công chứng giao dịch
 2. Bảo lãnh ngân hàng
 3. Có Sổ đỏ
 4. Hồ sơ phải giống tình trạng thực tế
 5. Thêm văn bản thoả thuận
 6. Thanh toán qua ngân hàng. 
 7. Không trốn thuế

V. Biện pháp bảo đảm an toàn pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn: 

 1. Nguồn gốc tài sản: Hợp pháp
 2. Chủ sở hữu: Phải thống nhất trên thực tế và trong hồ sơ nhà đất
 3. Quá trình giao dịch phải thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục pháp lý.
 4. Nên thỏa thuận và có đặt cọc bảo đảm
 5.  Xử lí vi phạm hợp đồng
 6. Lựa chọn đối tác giao dịch đáng tin

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo về Pháp lý Bất Động Sản. Mọi thông tin chi tiết về Tư vấn Pháp lý Bất Động Sản vui lòng liên hệ: ???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *