OXFORD DICTIONARY OF LAW

admin
08/09/20
0
213 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT sưu tầm và trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả tài liệu: “ OXFORD DICTIONARY OF LAW ”. Chúng tôi chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Link tài liệu: Dictionary Oxford Dictionary of Law-CKL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *