MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN

admin
17/09/20
0
226 lượt xem

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

                                                        ………, ngày….tháng….năm…

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/ QUẬN…………………………THÀNH PHỐ ……………………….. TỈNH………………………………………………………………………………….

Họ và tên chồng: ……………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………….. Do công an……………… Cấp ngày: ………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Họ và tên vợ: ……………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………..

CMND số: do công an cấp ngày: …………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

Bằng đơn này, kính trình bày với quý toà sự việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm……………………….. có đăng ký kết hôn tại UBND phường…………………………………………………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân……………………………………….công nhận thuận tình ly hôn.

Lý do: ……………………………………………………………………

Kính thưa quý Tòa!

Chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1.Về con chung: 

…………………………………………………………………………

(Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:)…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2.Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau:………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3.Về nhà ở: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.Về vay nợ: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

                                               …………,Ngày…tháng…năm…

HỌ VÀ TÊN CHỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN VỢ

(ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *