LEGAL WRITING EXERCISES: A PRACTICAL GUIDE TO CLEAR AND PERSUASIVE WRITING FOR LAWYERS

admin
31/08/20
0
101 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “LEGAL WRITING EXERCISES: A PRACTICAL GUIDE TO CLEAR AND PERSUASIVE WRITING FOR LAWYERS và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Link tài liệu: https://www.dropbox.com/home?preview=Legal+Writing+Exercises+A+Practical+Guide+to+Clear+and+Persuasive+Writing+for+Lawyers+by+E.+Scott+Fruehwald++2014.epub

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *