GIỚI THIỆU ĐẦU SÁCH HAY VỀ VĂN HÓA PHÁP LÝ

admin
14/08/20
0
120 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “ĐẦU SÁCH HAY VỀ VĂN HÓA PHÁP LÝ và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

1. Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề Luật – PGS.TS PHÙNG TRUNG TẬP

2. Triết học pháp quyền của Lão Tử – Th.S BÙI NGỌC SƠN

3. Văn hóa pháp lý Việt Nam – L.S. LÊ ĐỨC TIẾT

4. Nhà nước và Pháp luật thời phong kiến Việt Nam – BÙI XUÂN ĐÍNH

5. Khung cửa Tư pháp Tập 1,2,3 – TS.LS. PHAN TRUNG HOÀI

6. Luật tục trong đời sống các dân tộc người Việt Nam – GS.TS. NGÔ ĐỨC THỊNH

7. Những kế sách dựng xây đất nước của ông cha ta – BÙI XUÂN ĐÍNH

_______________________
???? ????? ??? ???? TỔNG HỢP TÀI LIỆU
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *