ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

admin
22/09/20
0
171 lượt xem

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017

Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm

Phân loại đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục và người giúp sức. Theo đó:

“Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.”

Có thể thấy rằng, mỗi người đồng phạm đều biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và đều biết người khác cùng có hành vi nguy hiểm cho xã hội cùng với mình. Tuy nhiên, họ mong muốn hậu quả xảy ra hoặc có ý thức để mặc hậu quả xảy ra.

Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.

Việc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm vừa có tuân theo những nguyên tắc chung vừa phải có những nguyên tắc riêng biệt, cụ thể:

Nguyên tắc chịu trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm

Đồng phạm là một thể thống nhất và có những nỗ lực chung của những người đồng phạm trong việc phạm tội. Hành vi của mỗi người góp phần tạo nên hậu quả chung nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, theo nguyên tắc này, tất cả những người đồng phạm đều bị truy tố, xét xử theo cùng một tội danh, cùng điều luật và trong phạm vi chế tài của điều luật ấy.

Nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập.

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra đối với cá nhân, do vậy mỗi người đồng phạm cũng phải chịu trách nhiệm hình sự trên cơ sở hành vi của mình.

Nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập được thể hiện ở chỗ: những người đồng phạm khác không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá giới hạn đã thoả thuận trước của người thực hành; việc miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt của người đồng phạm này không loại trừ trách nhiệm hình sự những người đồng phạm khác; sự tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội của người đồng phạm này cũng không ảnh hưởng đến những người đồng phạm khác;…

Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Chính vì vậy, dựa vào những nguyên tắc trên mà việc quyết định mức hình phạt đối với mỗi loại người đồng phạm trong cùng một vụ án là khác nhau.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *