ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

admin
18/10/20
0
248 lượt xem

Cơ sở pháp lý:    

Bộ luật Dân sự 2015

Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm cả tài sản đã được hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm mới thuộc sở hữu của bên bảo đảm.

Tài sản hình thành trong tương lai gồm có:

– Tài sản được hình thành từ vốn vay;

– Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

– Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: không bao gồm quyền sử dụng đất.

Điều kiện để tài sản hình thành trong tương lai được giao dịch

Điều kiện chung với tài sản:

– Phải thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý và xác định được giá trị, số lượng tài sản của bên bảo đảm .

– Được cho, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và các giao dịch khác.

– Tài sản không có tranh chấp

– Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì bên bảo đảm phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay.

– Trường hợp tài sản hình thành trong tương lai là đất, tài sản gắn liền với đất, trong từng trường hợp giấy tờ chứng minh uyền sử dụng có thể là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng có thể là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, cũng có thể là họp đồng góp vốn, quyết định giao thuê đất.

– Với tài sản hình thành trong tương lai là vật tư, hàng hóa cần phải đảm bảo được khả năng quản lý, giám sát tài sản bảo đảm.

Điều kiện đối với tài sản hình thành trong tương lai

– Ngoài những điều kiện chung trên, tài sản hình thành trong tương lai còn phải đáp ứng các điều kiện sau mới được phép giao dịch:

– Tài sản hình thành trong tương lai sử dụng vào giao dịch bảo đảm phải là “vật”. “Vật” có thể gồm: động sản; bất động sản; vật chính; vật phụ; vật tiêu hao; vật không tiêu hao; vật cùng loại; vật đặc định.

– Tài sản hình thành trong tương lai dùng vào giao dịch bảo đảm phải là tài sản chưa hình thành. Quy định này loại trừ những tài sản đã hiện hữu có được do mua bán; tặng cho; thừa kế;… nhưng chưa hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu.

– Tài sản hình thành trong tương lai dùng vào việc bảo đảm sẽ phải thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp nhưng hiện tại chưa có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu.

Thủ tục giao dịch có hiệu lực

– Giao dịch bảo đảm tài sản hình thành trong tương lai là giao dịch có điều kiện là quyền sở hữu của bên thế chấp được xác lập với toàn bộ tài sản thì giao dịch bảo đảm có hiệu lực.

– Nếu bên thế chấp nộp đủ tiền mua tài sản, tài sản đã hiện hữu đầy đủ, hợp đồng mua bán tài sản đã được thanh lý, nhà đã bàn giao nhưng chưa có giấy chứng nhận sở hữu – đã có cơ sở khẳng định quyền sở hữu của bên mua.

– Tài sản liên quan đến nhà trong tương lai thì giao dịch bảo đảm phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến bất động sản.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *