TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Công căn số: 212/TANDTC-PC V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử, trong đó có giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án Dân sự như sau: 1. Thẩm phán có quyền thu thập chứng cứ bổ sung trong giai đoạn xét...

Xem thêm

MUA HÀNG MIỄN THUẾ TỪ 15/10/2020

Căn cứ Điều 3 Nghị định 100/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/10/2020) quy định về Kinh doanh hàng miễn thuế, đối tượng và điều kiện để được mua hàng miễn thuế được quy định cụ thể như sau: Người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ quốc tế; cửa khẩu ga đường sắt liên vận...

Xem thêm

NÊN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HAY LẬP VI BẰNG?

Cơ sở pháp lý: – Luật Công chứng 2014. – Nghị định 08/2020/NĐ-CP. – Nghị định 135/2013/NĐ-CP. – Nghị định 23/2015/NĐ-CP. – Thông tư 226/2016/TT-BTC. 1. Thế nào là công chứng, chứng thực, lập vi bằng?  Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của...

Xem thêm

TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH LUẬT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH LUẬT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Tài liệu này bao gồm: Giáo trình luật Hiến Pháp...

Xem thêm