THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỢP TÁC XÃ

admin
10/12/20
0
144 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014;

Luật hợp tác xã 2012.

Thủ tục thành lập hợp tác xã

1. Hồ sơ đăng kí hợp tác xã bao gồm tài những gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành, đại diện hợp pháp của hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ đăng kí hợp tác xã bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng kí thành lập hợp tác xã bao gồm các nội dg sau:

a) Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử;

c) Ngành, nghề kinh doanh;

d) Vốn điều lệ;

đ) Số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên;

e) Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Điều lệ

– Phương án sản xuất kinh doanh

– Danh sách số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách HĐDT, GĐ (TGĐ), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí?

Hiện nay, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng kí cho hợp tác xã là phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

3. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng kí là bao lâu?

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Thời điểm nào hợp tác xã có tư cách pháp nhân?

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí, hợp tác xã có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động.

Sau khi đi vào hoạt động, hợp tác xã được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc quy định pháp luật.


Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *