SAO CHÉP GIÁO TRÌNH ĐỂ HỌC TẬP CÓ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

admin
03/10/20
0
348 lượt xem

Căn cứ pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009;

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Quyền tác giả: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Tác phẩm: là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: 
“1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật này.
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả: 
“1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác…”
Vậy, giáo trình sẽ là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả
Quyền tác giả bao gồm: quyền nhân thân và quyền tài sản. Với trường hợp sao chép giáo trình phục vụ cho mục đích học tập sẽ xét đến quyền tài sản, cụ thể:

“1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

…..c) Sao chép tác phẩm;”
Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật SHTT thì tự sao chép 01 bản với mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của cá nhân thuộc trường hợp sử dụng tác phẩm được công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao và không làm phương hại đến quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời có thông tin về tên tác giả, xuất xứ tác phẩm. Do vậy, với mục đích dùng vào nghiên cứu khoa học và sao chép chỉ 01 bản thì không xâm phạm quyền tác giả, không vi phạm luật SHTT.
Tuy nhiên, trường hợp sao chép giáo trình, sử dụng giáo trình bản photo với mục đích học tập hay mục đích khác mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân đã nêu ở trên thì đã có hành vi xâm phạm đến quyền tác giả (sao chép giáo trình mà không được tác giả cho phép, chủ sở hữu quyền tác giả của giáo trình cho phép).

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *