NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI NGỪNG VIỆC TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁCH LY THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, DOANH NGHIỆP CÓ TRẢ LƯƠNG KHÔNG?

admin
10/08/20
0
119 lượt xem

Hiện nay, rất nhiều cá nhân di chuyển từ vùng có dịch bệnh Covid – 19 về địa phương phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Vậy vấn đề này có ảnh hưởng đến chế độ tiền lương mà họ được nhận ở doanh nghiệp mình đang làm việc không?

Căn cứ Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

“2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền… thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).”

Cụ thể, khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động quy định: “Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”

Như vậy, người lao động phải ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện cách ly do dịch bệnh Covid vẫn được Doanh nghiệp trả lương theo đúng quy định của Pháp luật.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *