INTRODUCTION TO LAW (2017)

admin
26/08/20
0
597 lượt xem

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “INTRODUCTION TO LAW (2017) và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác.

Trân trọng./.

Link tài liệu: https://www.dropbox.com/s/1lli0ubjlm9obsj/Introduction%20To%20Law%202017.pdf?dl=0&fbclid=IwAR1vODPcIhHRV9yLuO_L7W0m0710z01P7aqMytSXMSOuIlrtOT6fkQ1Kkok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *