HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN BẰNG CÁCH NÀO?

admin
07/12/20
0
147 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Huy động vốn cổ phần bằng cách nào?

  1. Chào bán cổ phần trong tổng số cố phần được quyền cháo bán tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp mà chưa được cổ đông sáng lập và cổ đông khác đăng kí mua. Theo đó, trước thời điểm đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập phải quyết định số cổ phần công ty sẽ bán để huy động vốn (Cổ đông sáng lập phải mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông, các cổ công khác (nếu có) đăng kí mua số cổ phần còn lại. Đây là vốn điều lệ công ty tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp). Sau khi công ty đăng kí doanh nghiệp, số cổ phần này được chào bán không giới hạn.
  2. Chào bán số cổ phần được quyền chào bán tăng thêm trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất chào bán cổ phần, công ty phải thực hiện đăng kí thay đổi vốn điều lệ.
  3. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đây là việc chào bán toàn bộ số cổ phần đó cho cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ hiện có của họ trong công ty. Cần lưu ý, trong trường hợp này, cổ đông hiện sở hữu loại cổ phần nào thì đươc chào bán loại cổ phần đó.
  4. Chào bán cổ phần riêng lẻ (theo quy định của Luật chứng khoán).
  5. Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
  6. Ngoài ra, công ty cũng có thể phát hành trái phiếu công trình. Khoản thu từ việc phát hành cổ phiếu loại này có thể được đầu tư nhằm thực hiện các dự án.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: https://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *