ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID ĐƯỢC GIẢM 15% TIỀN THUÊ ĐẤT

admin
13/08/20
0
101 lượt xem

Căn cứ Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do Thủ Tướng ban hành về việc Giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ban hành ngày 29/5/2020, các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Trường hợp tại thửa đất đang được nhà nước cho thuê đất, người thuê đất thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động trong số đó cũng sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ này.

Hồ sơ xin giảm tiền thuê đất bao gồm:

– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 22/2020)

– Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trường hợp các đối tượng còn nợ tiền thuê đất trước năm 2020 và tiền chậm nộp không được áp dụng chính sách hỗ trợ này.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *