DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC THỪA KẾ CỦA CÔNG TY LUẬT CÔNG KHÁNH

Khanh Cong
10/03/23
0
419 lượt xem
 1. Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thừa kế (Kể cả thừa kế có yếu tố nước ngoài).
 2. Hỗ trợ soạn thảo các văn bản liên quan trong lĩnh vực thừa kế:
 • Lập Di chúc;
 • Văn bản khai nhận di sản thừa kế;
 • Văn bản từ chối nhận di sản;
 • Tờ khai những người thừa kế theo pháp luật;
 • Văn bản cử người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế;
 • Hỗ trợ công chứng Di chúc/Văn bản;
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.
 1. Đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc trong quá trình khai nhận/từ chối/khởi kiện chia di sản thừa kế tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 2. Luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích cho thân chủ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền trong tất cả các cấp xét xử;
 3. Một số yêu cầu thường gặp khi khởi kiện vụ án thừa kế:
 • Yêu cầu Tòa án công nhận di chúc có hiệu lực;
 • Yêu cầu Tòa án tuyên hủy di chúc;
 • Khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *