CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG THẾ NÀO?

admin
07/12/20
0
127 lượt xem

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

– Cổ phần trong công ty cổ phần được chuyển nhượng một cách tự do, trừ các trường hợp được quy định tại điểm d khoản 1 điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm:

  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết (Khoản 3, điều 116)
  • Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể được tự do chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác nhưng nếu chuyển nhượng cho cổ đông không phải cổ đông sáng lập thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Lưu ý, điều này không áp dụng với số cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng kí thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng  lập chuyển nhượng cho người khác không phải cổ đông sáng lập của công ty.

– Bên cạnh đó, cổ đông còn căn cứ theo Điều lệ công ty cổ phần quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần để được tiến hành chuyển nhượng. Tuy nhiên, những quy định hạn chế trên chỉ có hiệu lực thi hành khi nêu chi tiết trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.


Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/
?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *