HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CÓ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG?

Cơ sở pháp lý Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định số: 76/2015/NĐ-CP Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Điều kiện được chuyển nhượng hợp đồng 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn...

Xem thêm

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG Số:…/HĐTMB Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 Căn cứ khả năng và nhu cầu các bên; Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại….., chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG (BÊN A) Họ...

Xem thêm