HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI CÓ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG?

Cơ sở pháp lý Luật kinh doanh bất động sản 2014 Nghị định số: 76/2015/NĐ-CP Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Điều kiện được chuyển nhượng hợp đồng 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn...

Xem thêm

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH THẾ NÀO VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC?

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) Pháp luật doanh nghiệp quy định thế nào về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức? Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông...

Xem thêm