RA MẮT TRUNG TÂM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 18/1/2021, Trung tâm hòa giải thương mại Công Minh, địa chỉ tại số 33 Trường Chinh, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức tổ chức lễ ra mắt. Hiện nay, vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải ngày càng được ưa chuộng bên cạnh phương...

Xem thêm

TÊN DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẤM TRONG ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/01/2021

Cơ sở pháp lý Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Tên doanh nghiệp bằng Tiếng Việt Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự là: “Loại hình doanh nghiệp”: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty...

Xem thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ HỢP TÁC XÃ

Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Luật hợp tác xã 2012. Thủ tục thành lập hợp tác xã 1. Hồ sơ đăng kí hợp tác xã bao gồm tài những gì? Theo quy định pháp luật hiện hành, đại diện hợp pháp của hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ đăng kí hợp...

Xem thêm