CƠ QUAN THUẾ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÁ NHÂN?

Cơ sở pháp lý Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019, trong đó quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế (có hiệu lực từ 05/12/2020) Khi có đề...

Xem thêm