TRI ÂN THÂN CHỦ – TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Nằm trong chuỗi dự án liên quan đến hoạt động “TRI ÂN THÂN CHỦ – TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG”, chương trình “TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ” tiếp tục được Công Khánh Luật duy trì và nỗ lực đẩy mạnh. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ quý khách hàng...

Xem thêm