HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN”  và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Đăng...

Xem thêm

TÀI LIỆU: TẠO DỰNG MỘT NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TẠO DỰNG MỘT NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Truy cập tài liệu tại link: Tạo dựng một nhãn hiệu...

Xem thêm

THÊM ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, các tổ chức, cá nhân sau đây không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp: (1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp...

Xem thêm

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG” và chia sẽ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Truy cập tài liệu tại link: CKL TONG HOP BAN...

Xem thêm