THÊM ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, các tổ chức, cá nhân sau đây không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp: (1) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp...

Xem thêm

TỔNG HỢP VĂN BẢN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP VĂN BẢN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp...

Xem thêm

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ” và chia sẽ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Tài...

Xem thêm

NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI NGỪNG VIỆC TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁCH LY THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN, DOANH NGHIỆP CÓ TRẢ LƯƠNG KHÔNG?

Hiện nay, rất nhiều cá nhân di chuyển từ vùng có dịch bệnh Covid – 19 về địa phương phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Vậy vấn đề này có ảnh hưởng đến chế độ tiền lương mà họ được nhận ở doanh nghiệp mình đang làm...

Xem thêm

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CÔNG KHÁNH LUẬT giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG” và chia sẽ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Truy cập tài liệu tại link: CKL TONG HOP BAN...

Xem thêm