CÁC CHỦ THỂ THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN

admin
06/10/20
0
216 lượt xem

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Đây là chủ thể chính tham gia vào quá trình giải quyết phá sản. Với vai trò của mình, chủ thể này có rất nhiều nghĩa vụ để bảo đảm cho các quyền của các chủ thể khác có liên quan.

2. Chủ nợ

Theo Luật phá sản 2014 quy định, các loại chủ nợ tham gia vào quá trình phá sản doanh nghiệp bao gồm:

– Chủ nợ có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ hoặc người thứ ba

– Chủ nợ có bảo đảm một phần là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ hoặc người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm ít hơn khoản vay đó.

– Chủ nợ không bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ hoặc của người thứ ba.

Theo thời điểm xác lập tư cách chủ nợ, có thể chia chủ nợ thành 02 loại bao gồm:

– Chủ nợ có trước thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

– Chủ nợ có sau thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

3. Các chủ thể khác

Ngoài các chủ thể trên, tham gia vào quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã còn có một số chủ thể khác với vị trí và vai trò khác nhau.

Có thế thấy rằng, nhóm chủ thể này bao gồm các cơ quan có thẩm quyền, người lao động, người nợ doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, các chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, các chủ thể có mỗi quan hệ với doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị phá sản.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

???? ????? ??? ????
???????: http://congkhanhluat.vn/
???????: https://www.facebook.com/congkhanhlawfirm/

?????: lienhe@congkhanhluat.vn
???????: 0898.200.234
???????: 33 Truong Chinh Street, Xuan Phu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province, Vietnam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *