ĐIỂM MỚI CẦN BIẾT VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Căn cứ Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021) quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng mà NLĐ cần nắm bắt, cụ thể:    NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ; Ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào...

Xem thêm

TỔNG HỢP BẢN ÁN TÒA ÁN KHÔNG CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GIẤY VIẾT TAY

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP BẢN ÁN TÒA ÁN KHÔNG CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GIẤY VIẾT TAY” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác....

Xem thêm

TỔNG HỢP BẢN ÁN CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GIẤY VIẾT TAY

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “TỔNG HỢP BẢN ÁN CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GIẤY VIẾT TAY” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. Link...

Xem thêm

TÀI LIỆU: GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ NƯỚC THEO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CIVIL LAW KIỂU ĐỨC Ở CHÂU ÂU: NHÌN TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THUẬT NGỮ LATIN

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ NƯỚC THEO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CIVIL LAW KIỂU ĐỨC Ở CHÂU ÂU: NHÌN TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THUẬT NGỮ LATIN” của tác giả Nguyễn Ngọc Kiện, Lê Nguyễn Gia Thiện và chia sẻ tài liệu này cho...

Xem thêm

GIỚI THIỆU ĐẦU SÁCH HAY VỀ VĂN HÓA PHÁP LÝ

CÔNG KHÁNH LUẬT trân trọng giới thiệu tài liệu: “ĐẦU SÁCH HAY VỀ VĂN HÓA PHÁP LÝ” và chia sẻ tài liệu này cho mục đích nghiên cứu, học tập, không nhằm mục đích thương mại và các mục đích bất hợp pháp khác. Trân trọng./. 1. Khẩu khí và thuật học hùng biện trong nghề...

Xem thêm